Zadzwoń 32 301 88 66   |   Facebook

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Rozbudowa przedsiębiorstwa Keller sp. z o.o. w celu wprowadzenia nowych usług” beneficjent: Keller sp. z o.o.

wartość projektu: 1.312.976,10 zł, wartość dofinansowania: 619.979,98 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na stronie: http://rpo.slaskie.pl/14.08.2012: Zapytanie ofertowe - zgrzewarki wielofunkcyjnej inwertorowej najnowszej generacji z oprzyrządowaniem (ze specjalistycznymi elektrodami chłodzonymi cieczą), spawarki MIG

15.09.2011: Zapytanie ofertowe - urządzenia do obsługi klimatyzacji

15.09.2011: Zapytanie ofertowe - dźwigniki

29.10.2012: Zapytanie ofertowe: na 1) kabiny lakierniczo- suszarniczej, 2) strefy przygotowawczej (stanowisko na 2 pojazdy z plenum nawiewowym), 3) stanowiska do przygotowywania lakierów ze stanowiskiem do natrysków, 4) ramienia lakierniczego, 5) odsysacza pyłów.

05.11.2012: Zapytanie ofertowe: na 1) ramy naprawczej z oprzyrządowaniem, 2) elektronicznego systemu pomiarowego.

12.11.2012: Zapytanie ofertowe 1) linii diagnostycznej z oprzyrządowaniem

12.11.2012: Zapytanie ofertowe - 1. wyposażenia dodatkowego SKP do 3,5 T 2. podnośnika diagnostycznego 3. wyposażenia SKP i serwisu

10.12.2012: Zapytanie ofertowe - 1) kompresora śrubowego – 2 sztuk, 2) elektronicznego urządzenia diagnostycznego – 1 sztuki, 3) samoobsługowej bezdotykowej myjki – 1 sztuki, 4) odkurzacza – 1 sztuki.

Oferta